Utställning på huvudbiblioteket 12.11.–7.12.2019: Det var en gång i skolan

Lovisa huvudbibliotek har fått tillgång till över hundra år gamla skolhäften från Lovisa från övergången av 1800- och 1900-talena. Inspirerad av detta arrangerar man på huvudbiblioteket en utställning där det utöver de gamla skolhäftena visas upp olika föremål som användes i skolan förr i tiden. Föremålen är lånade från Lovisa stads museum.

Affisch

Eija och John Perkins köpte ett gammalt trähus i Lovisa för några år sedan och började renovera det till deras drömhus. Under golvet på vinden hittade de en över 100-årig skatt: En enorm mängd gamla skolhäften i väldigt gott skick från åren 1888–1901. Först hittade de cirka 100 häften och senare fler, sammanlagt cirka 400 häften.

Eija och John fick en idé att det vore fint om man kunde visa upp skolhäftena någonstans. De kontaktade biblioteket och stadsmuseet om det kunde byggas upp en liten utställning omkring temat. Man blev begeistrad på huvudbiblioteket och snart fick man reda på att häftena var skolhäften till elever på Högre elementarskolan.

Högre elementarskolan var Lovisa Gymnasiums föregångare. Skolan fanns på den före detta prästgården under några års tid från och med 1862, på samma ställe där Lovisavikens skola för närvarande byggs. Därefter flyttade skolan till doktor Öhmans hus och 1909 blev nuvarande Lovisa Gymnasium färdigt. Högre elementarskolan var en högre läroanstalt, en skola för sin tids bättre folk. Det vill säga alla gick inte i den här skolan, utan skolans elever var barn från de förmögna familjerna i Lovisa och Lovisaregionen. Några barn från mindre förmögna familjer hade möjlighet att gå i skolan med hjälp av stipendiefonder.Trots att skolan var gymnasiets föregångare och det högsta skolstadiet som fanns i Lovisa, kunde man dock vid sekelskiftet inte avlägga studentexamen i skolan. För studentexamen var man tvungen att fortsätta sina studier i Borgå eller i Helsingfors.

Det är intressant att ägarna till de hittade skolhäftena var både pojkar och flickor. Flickorna i den där åldersklassen var de första som fick delta i utbildningen på högre stadiet. Klassen var också den första sammansatta klassen i Lovisa: pojkarna och flickorna gick i skolan tillsammans. Eleverna har med vacker handskrift övat räkning, språk och rättstavning i skolhäftena. Då och då har läraren också skrivit stränga kommentarer i dem, förstås med rödpenna.

Eija och John är intresserade av husets historia och hur häftena har hamnat i huset. I häftena finns det massor av bekanta namn från Lovisa – Eija och John har ju lovat att om någon upptäcker ett namn på sin egen släkting i häftena, kan häftet skänkas tillbaka till släkten. Det finns massor av häftena, och alla av dem ställs inte ut på en gång, men namnen på de ursprungliga ägarna till häftena kommer att visas upp på utställningen.

På biblioteket ordnar man också skolbesök som anknyter till utställningen. Under besöket berättar specialbiblioteksfunktionärer historier bakom föremålen och häftena – samtidigt illustrerar de världen för över hundra år sedan. Under besöket får elever också prova på gamla skoltillbehör.

Utställningen är öppen under huvudbibliotekets öppettider 12.11–7.12.2019.

Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, 07900 Lovisa

Ytterligare information: Kulturproducent jaana.laaksonen@loviisa.fi/0440 555 499

Skolbesök: Heli Salminen, specialbiblioteksfunktionär heli.salminen@loviisa.fi/044 723 02 45

Bettina Bergström, specialbiblioteksfunktionär, bettina.bergstrom@loviisa.fi/044 723 02 45

Affisch