Vad är det för väder? – en multisensorisk utställning i huvudbiblioteket 1–28.3.2024

Vad är det för väder? är en turnerande utställning om meteorologiska fenomen arrangerad avNätverket Koppa. Utställningen kan upplevas 1–28.3.2024 på Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3.

Utställningen är ett multisensoriskt äventyr i solsken, regnsmatter och vinande vind. I utställningen får man också leka i regnbågens underbara glöd. Utställningen och dess aktiviteter väcker att fundera på väderlekarnas växling och klimatförändringens verkningar.

Utställningen är planerad och förverkligad av Sarina Pulkka och Laura Kauppinen som är konstfostrare hos ARX och av konstnären Maarja Pihl-Bagdonas. För tekniken har svarat teknisk producent hos ARX Juuso Suuronen tillsammans med arbetsgruppen.

I samband med utställningen i Lovisa ordnas guidade rundturer för småbarnspedagogik och i den mån det är möjligt är aktivitetsplatser och guidningar öppna också för publik. De dramatiska guidningarna förverkligas i Lovisa i samarbete med Teater Fabel.

Nätverket Koppa

Koppa är ett regionalt nätverk som utvecklar barnkultur. I nätverket ingår Kotka, Kouvola, Fredrikshamn, Vederlax, Miehikkälä, Pyttis och Lovisa. Evenemanget Barnens kulturveckor är känd som den största gemensamma ansträngning som nätverket ordnar i februari varje år.

Nätverket Koppa startade i slutet av 2023 samarbetet med barnens kulturcentrum ARX i Tavastehus som producerar utställningen Vad är det för väder?Genom samarbetet kommer den roterande utställningen till turné i alla kommunerna i nätverket. Utställningen är avsedd för barn och har mycket aktiviteter. Utställningsturnén Vad är det för väder? började i Kouvola 1.9.2023 och slutar i Lovisa 28.3.2024.

Verksamhet av barn och ungdoms kulturnätverket Koppa baserar sig på Förbundet för barnkulturcenter i Finlands strategiska vision ”Barnens rätt till kultur och konst förverkligas”. Verksamheten drivs på lokal och regional nivå så att nätverket Koppa är en framträdande expert inom utveckling av barnkultur och Koppa blir känd för sin duktighet i hela sitt verksamhetsområde. Nätverket ökar yrkeskunnande i fältet och bidrar till att professionella barnkulturarbetare får sysselsättning.