Väg 1761 från Liljendal till Hardom får ny asfalt i sommar

Kartta Harbomin tieltä karta över Hardom

Vägavsnittet mellan Liljendal och Hardom i Lovisa, det vill säga väg 1761, får ny beläggning under sommaren 2018. Nylands NTM-central informerade om saken på fredagen den 2.2.2018.

Vägen som är känd som Liljendalvägen och Hardomvägen får ny asfalt på en sträcka på drygt 10 kilometer. Kostnadsberäkningen för projektet är cirka 350 000 euro, berättar Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

NTM-centralen har skickat offertbegäran till entreprenörer och svaren väntas komma den 1.3. Beläggningsarbetena görs under perioden maj–september och den exakta tidtabellen görs upp av den entreprenör som väljs till projektet.

Lovisa stad uttryckte sin oro för Hardomvägens dåliga skick i oktober 2017.

NTM-centralens beläggningsprojekt i Nyland och Tavastland 2018 (på finska)