Invånarnas välfärd kartläggs med en enkät – deltag du också!

Lovisa stad och Lappträsk kommun kartlägger sina invånares välfärd med hjälp av en enkät. Du kan besvara enkäten på nätet eller via pappersblankett. Enkäten som är öppen för invånare i Lovisa och Lappträsk kan besvaras fram till den 19.2.2023.

Du kan svara på enkäten här.

– Syftet med enkäten är att invånarna skall komma till tals och vi hoppas invånare i olika åldrar deltar aktivt, berättar Lovisa stads välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen.

Enkäten om välfärd genomförs årligen. Den första enkäten genomfördes våren 2021.

– Förra året ökade deltagandet markant och vi fick in över 600 svar. Vi hoppas att det i år finns ännu fler som kan ge en stund av sin tid för att stöda detta viktiga arbete, uppmuntrar Hämäläinen.

Resultat av enkäten utnyttjas bland annat vid upprättandet av en gemensam välfärdsöversikt 2022 för Lovisa stad och Lappträsk kommun.

– Lovisabornas och Lappträskbornas synpunkter och upplevelser av välfärd ger värdefull information för att stödja arbetet med att främja hälsa och välfärd, konstaterar Hämäläinen.

I enkäten frågas det bland annat hur belåtna invånarna är med sin livssituation och boendemiljö. Som en del av enkäten reder man också ut invånarnas åsikter om hur hemkommunen har lyckats med frågor som är viktiga för barn och unga samt vilka frågor som kräver utveckling. Lovisa och Lappträsk är samarbetspartner för UNICEFs modell för den Barnvänliga kommunen.

Man kan även besvara enkäten i blankettform på papper på följande ställen:

Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa

Biblioteken

Navigatorn, Brandensteinsgatan 13, 07900 Lovisa

Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3