Välfärdsnämnden ger sitt utlåtande om utredning av servicenätet, som ledande läkare föreslås Marika Ylärakkola

Välfärdsnämnden, Affärsverket Lovisa Vatten och grundtrygghetsnämnden sammanträder denna vecka.

Välfärdsnämnden som sammanträder på onsdag 11.3.2020 ger sitt utlåtande gällande skol- och daghemsnätets serviceutredning. Välfärdsnämnden anser i sitt förslag till utlåtande att eventuella indragningar av skolor och daghem inte får vara kopplat till om det finns sportplaner, närmotionsplatser, skidspår, isrinkar, badstränder och bibliotek i byarna. Det slutliga utlåtandet ges på mötet.

Välfärdsnämnden behandlar också i sitt möte nämndens verksamhetsberättelse för år 2019 samt välfärdsöversikten för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2019.

Välfärdsnämndens föredragningslista 11.3.2020.

Affärsverket Lovisa Vattens bokslut visar överskott

Affarsverket Lovisa Vatten sammanträder onsdagen 11.3.2020. Direktionen behandlar verksamhetsberättelsen och bokslutet för året 2019. Bokslutet visar ett överskott på 92 975 euro, vilket är cirka 20 000 euro mera än uppskattat i budgeten.

Affärsverket Lovisa Vatten föredragningslista 11.3.2020.

Marika Ylärakkola föreslås som ledande läkare

Grundtrygghetsnämnden som sammanträder på torsdag 12.3.2020 behandlar valet av ledande läkare. Tjänsten var officiellt lediganslagen 21.1–18.2.2020. Tjänsten söktes av två personer. Båda intervjuades och lämplighetsbedömningar gjordes av en utomstående aktör.

I förslaget som nämnden behandlar föreslås att Marika Ylärakkola väljs till tjänsten som ledande läkare. Valet behandlas ännu av stadsstyrelsen.

Välfärdsnämnden ger också sitt utlåtande gällande skol- och daghemsnätverkets serviceutredning. Enligt förslaget till utlåtande konstaterar nämnden att det nuvarande splittrade skolnätet kräver mer skolhälsovårdsresurser än vad ett koncentrerat skolnät gör. Om två skolor läggs ned underlättar det arbetsplaneringen och bidrar till att arbetstiden räcker bättre till. Besparingar uppkommer främst i resekostnaderna.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 12.3.2020.