Välfärdsnämndens samt byggnads- och miljönämndens understöd 2020

Välfärdsnämndens samt byggnads- och miljönämndens understöd 2020 kungörs att sökas senast 31.3.2020 klockan 15.

– För kulturföreningar allmänt bidrag och projektbidrag.
Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kulturunderstod/

– För idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd

– För ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för
verksamhetsutrymme

Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/hobbyer-och-fritid/idrott-motion-och- friluftsliv/understod-och-priser/

– Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet och projekt

Närmare information: https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/miljovard/understod/

 

Ytterligare uppgifter: kultur och fritid tfn 040 568 4138
miljö tfn 0440 555 373.

Välfärdsnämnden
Byggnads- och miljönämnden