Välkommen till Lovisa skärgårds fiskeriområdes stämma 15.4.2024 – stadgeenliga ärenden och senaste nytt om fisk och vattenkvalitet

Den 15 april 2024 samlas Lovisa skärgårds fiskeriområde till sin årliga stämma kl. 18:00 i Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. På stämman avhandlas förutom bokslut och verksamhetsplanen för 2024 också bland annat en ansökan om fiskereglering för Abborrforsfjärden.

Efter stämman berättar miljöexpert Satu Ojala från Fortum, om fisk, invasiva arter och havsvattenkvalitet i Lovisatrakten. Den här presentationen hålls på finska.

Stämman är öppen för alla – du behöver inte vara vattenägare eller ha rösträtt för att delta. Vi rekommenderar ändå alla att anmäla sig i förväg till stämman och skicka eventuella fullmakter elektroniskt till verksamhetsledare gabi.lindholm@outlook.com.

Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om fisket och fiskevården i Lovisa!

Vad är ett fiskeriområde?

Ett fiskeriområde är en lagstadgad förening med uppdrag att utveckla fiskerihushållningen och främja hållbart nyttjande samt vård av fiskbestånden inom sitt område. Lovisa skärgårds fiskeriområde sträcker sig över cirka 45 300 hektar vatten, från Abborrfjärden i öst till Sarvsalö i väst, inklusive delar av Forsby å, Tessjö å och ett antal sjöar.

Mer information om fiskeriområdet finns på fiskeriområdets hemsida www.lovisaskargard.fi.

Tilläggsuppgifter:  
Gabi Lindholm, verksamhetsledare för Lovisa skärgårds fiskeriområde tfn: 050-404 2738, e-post: gabi.lindholm@outlook.com