Var borde den nya idrottshallen byggas? – Besvara en enkät

Idrottsföreningar och invånare i Lovisa ombeds svara på en webbenkät gällande placering och önskade funktioner för den nya idrottshallen. Enkäten är öppen till 30.9.2023.

Svara på enkäten via denna länk.

Lovisa stad har planer på att bygga en ny idrottshall. För planeringen av idrottshallen har staden tillsatt en arbetsgrupp, vars främsta uppgift är att före utgången av oktober 2023 bereda ett förslag till kultur- och fritidsnämnden om var idrottshallen ska placeras. Innan det kommer arbetsgruppen att höra stadens påverkansorgan (äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige). Med hjälp av enkäten vill staden ge alla en möjlighet att framföra sin åsikt och önskar svar framför allt från idrottsföreningarna.

Arbetsgruppen valde ut två alternativ för var idrottshallen kunde placeras; Drottningstranden och Hagalund. De som besvarar enkäten har också möjlighet att föreslå någon annan plats. Valet av plats ska motiveras. Staden vill samtidigt ta reda på vad Lovisaborna skulle vilja göra i den nya hallen, det vill säga vilka funktioner som behöver finnas i hallen.
 
Mer information: vapaa-aika@loviisa.fi eller Päivi Hämäläinen (sekreterare i arbetsgruppen), tfn 0440 555 483