Vårstädningen av Lovisa stads parker fortskrider 29.-30.4.2024 kl 05.00-10.00

Lovisa stad meddelar att vårstädningen av stadens parker är i full gång. För närvarande ligger fokus särskilt på parkerna i centrum och vid Karlskronabulevarden, där lövblåsning är den huvudsakliga åtgärden.

Vårstädningen av parker är en viktig del av stadens underhållsåtgärder och bidrar samtidigt till hållbar utveckling. Lövblåsning är ett effektivt sätt att avlägsna löv och skräp som samlats under vintern, vilket gör parkerna trivsammare och säkrare för stadsbor och besökare.

Lovisa stad ber invånarna vara försiktiga och respektera de tillfälliga begränsningarna i parkområdet vecka 17. Det rekommenderas att man undviker att använda parken under arbetet, tills området är helt städat och säkert.

Vänligen notera tidtabellen för parkering på gatan

Staden ber bilister ta hänsyn till vårstädningen av parkerna när de parkerar på gatorna. En korrekt placering av bilarna underlättar arbetet och säkerställer att det går smidigt.

Vårstädning av parker utförs i centrum 29.4.2024 och på Karlskronabulevarden 30.4.2024, kl 05.00 – 10.00. I dessa områden får inga bilar parkeras under tiden i fråga.

Tack för samarbetet

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur