Vårstädningen i Lovisa stad börjar med att skydda gräsområdena

Vårstädningen i Lovisa stad börjar med att skydda gräsområdena. Snöhögarna i parker flyttas bort från gräsområdena för att smälta på grusbelagda områden i stället, så att de inte kväver gräsmattorna, då gräset inte grönskar på våren.

Om det blir grus kvar på gräsmattan syns det som ojämnheter och döda fläckar där gräset inte orkar växa. På sommaren då gräset klipps kan det i sin tur hända att gruset flyger omkring i omgivningen och utgör en säkerhetsrisk för dem som rör sig i närheten och för fastigheter.

Den plogade snön i stadsområden innehåller mycket skräp och grus som används vid sandning. Snön skadar gräsmattorna och kan inte utnyttjas på andra ställen än till exempel skidbanorna. Därför flyttar vi snöhögarna till områden där underlaget består av grus. På dessa får snön smälta, och gruset blir kvar på grus och inte på gräsmattor eller gator. Det grus som återstår att sopa bort från gatorna försöker vi utnyttja då vi gör egen jord.

På vintern skottar vi vägen till våren

Snöröjningen påverkar många saker och är därför viktig. Effekterna av snöröjningen märks i de vackra parkerna, i de gröna och jämna gräsområdena och i stadsbornas hälsa, i och med att det finns mindre damm. Genom att flytta snön åt sidan för att smälta behöver den inte sopas bort från gatorna, vilket gör att det finns mindre stendamm i luften och att det är lättare för alla att andas på våren.

Vårliga hälsningar

Lovisa stad

Mona Bäckman
stadsträdgårdsmästare
tfn 0440 555 468