Vattenhammaren i Strömfors bruk fungerar igen

Ruukinmyllyn vesivasara Strömfors bruk gammal vattenhammare

Från och med mitten av augusti kommer Finlands enda fungerande vattendrivna smideshammare att snurra i Strömfors bruk. Den unika vattenhammaren har genomgått en renovering under sommaren och återinvigdes på onsdagen av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. Smidesuppvisningar med hammaren hålls klockan 12–14 lö 18.8, 25.8 och på söndag 26.8.

En unik inblick i järnbrukets historia

Jan D. Oker-Blom smider en spik under Tia-Riitta Lahtis handledning.

Järnhanteringen i Strömfors bruk har skötts med hjälp av vattenhammare ända sedan bruket grundades 1695. Vattendrivna hammare användes industriellt i Strömfors ända fram till 1950 – längre än på något annat järnbruk i Finland. Den hammare som nu används vid uppvisningar på bruksmuseet är en rekonstruktion av de sista hamrarna i Övre smedjan, och är byggd på 1990-talet i samband med att Museiverket renoverade smedjan.

Själva hammaren och vattenhjulet har hållits i gott skick men vattenrännan som leder fram till hjulet och hammarens städ hade skadats av markfuktigheten och skadats av röta. Därför grävdes golvet upp och de skadade delarna byttes ut. I samband med renoveringen förnyades också den läktare som publiken står på under smidesuppvisningarna.

Övre smedjan vid Strömfors bruk byggdes i etapper mellan 1847 och 1859 och den har varit en spik- och manufakturverkstad. Här smidde man föremål av det stångjärn som tillverkades i Nedre smedjan.

Bruksmuseets övre smedja övergick i Lovisa stads ägo våren 2018 och drivs av Lovisa stads museum. Bruksmuseet har fritt inträde och håller öppet klockan 11–17 lördagar och söndagar fram till den 31.8.