Vegetarisk kost i skolorna och klientavgifterna inom småbarnspedagogiken i nämnden för fostran och bildning 1.3.2022

En fullmäktigemotion om mera lättillgänglig vegetarisk kost i skolorna samt en kommande justering av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken hör till ärenden som behandlas på nämnden för fostran och bildnings sammanträde 1.3.2022.

Vegetarisk kost i skolorna

Nämnden för fostran och bildning tar för sin egen del ställning till en fullmäktigemotion där det föreslås att man i skolorna i Lovisa skulle börja erbjuda två huvudrättsalternativ av vilka den andra alltid var vegetarisk. Den vegetariska rätten skulle placeras först i serveringslinjen. Dessutom önskas att alla elever kunde välja en vitaminerad växtdryck.

Enligt kostservicechefen kan de elever vilkas vårdnadshavare meddelat om sitt barns önskemål att ha vegetarisk mat för tillfället välja ett vegetariskt alternativ i skolorna. Vårdnadshavarna kan meddela skolans servicekök om att deras barn ska ha vegetarisk mat och då tillägger man ett vegetariskt alternativ i matutbudet för skolans servicekök. För tillfället serveras växtdrycker inte till alla utan endast till de elever som behöver mjölkfri kost.

Förslaget är att man under 2022 planerar hur ett vegetariskt alternativ och en växtdryck kunde tas med i serveringslinjen och sedan inkluderar det vegetariska alternativet och växtdrycken i nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för 2023. Skolornas roterande matlista skulle planeras tillsammans med representanterna för elevkåren.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken

Indexjusteringar för klientavgifterna inom småbarnspedagogikens görs vartannat år. I och med indexjusteringen som görs från ingången av augusti 2022 föreslås att den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik för det yngsta barnet är 295 euro per månad och det lägsta avgiftsbeslutet är 28 euro.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 1.3.2022