Vi kartlägger arrangörer som är intresserade av att arrangera Sibeliusdagarna i Lovisa

Sibeliuspatsas Loviisassa. Sibeliusstaty i Lovisa. Matti Haupt.

Lovisa stad söker en sammanslutning (ett företag eller en förening) som är intresserad av att arrangera Sibeliusdagarna i Lovisa 2022 och möjligtvis under de kommande åren. Sibeliusdagarna i Lovisa är en internationell kammarmusikfestival som arrangeras årligen.

Man kan bekanta sig med de tidigare Sibeliusdagarna på webbplatsen av Sibeliusdagarna i Lovisa.

Staden stödde 2021 arrangemangen av Sibeliusdagarna med 6 000 euro. Välfärdsnämnden behandlar budgetförslaget för 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024 i oktober, så det eventuella understödet kan vara olika beroende på uttryckt intresse och stadens budgetbeslut.

Lovisas stad hjälper arrangören av Sibeliusdagarna med marknadsföring och byråuppgifter i samarbete med den tredje sektorn.

Man önskar att den eventuella arrangören av Sibeliusdagarna har erfarenhet av att arrangera festivaler för klassisk musik och ekonomiskt kunnande för att kunna svara på mångsidiga utmaningar.

Vi ber de intresserade sammanslutningarna skicka en fritt formulerad ansökan där man ska presentera

  • sammanslutningens bakgrundsuppgifter
  • resurser och en finansieringsplan för att arrangera evenemanget
  • ett förslag till hurdan festival Sibeliusdagarna i Lovisa kunde vara
  • vilka år sammanslutningen är beredd att förbinda sig att arrangera Sibeliusdagarna.

Fritt formulerade ansökningar med bilagor ska skickas per e-post till adressen lovinfo@loviisa.fi senast fredag 8.10.2021 kl. 12.00. De intresserade sammanslutningarnas ansökningar presenteras i välfärdsnämnden 13.10.2021 i samband med budgetförslaget.

Mer information: Leif Eriksson, 040 568 41 38 och leif.eriksson@loviisa.fi