Vilda visioner i museets utställning om det urbana Lovisa genom tiderna

Lovisa är känt för sin välbevarade historiska innerstad, men visst har stadslandskapet i Lovisa förändrats. I Lovisa stads museums nya utställning visas Lovisas stadsplanerings historia, med allt vad det innebär av visioner, ombyggnad och strandade planer.

”Stadsplaneringen i Lovisa har varit allt annat än blygsam”, säger museiintendent Ulrika Rosendahl. ”Allt från 1700-talets befästningsplaner till 1960-talets höghusvisioner har reflekterat sin tids mest moderna idéer. Men realiteterna har satt gränser för visionerna, och resultatet blev ett stadslandskap med spår av många olika historiska perioder.”

Museets utställning ger besökaren en inblick i de förändringar som har präglat staden. Med utgångspunkt i detaljerade historiska kartor och ett rikt bildmaterial dyker besökaren rakt in i stadens olika historiska utvecklingsskeden.

I utställningen finns också historiska kartor som har överförts digitalt till dagens stadskarta. Bakom arbetet med kartorna står arkeolog Maija Holappa. Besökaren får plocka med sig av kartorna och fortsätta rundvandringen ute i staden.

”I Lovisa är vi lyckligt lottade som har så många nivåer bevarade i stadsmiljön. Det gäller bara att titta omkring och fantisera en smula, så kan man lätt tänka sig ett par hundra år tillbaka i tiden” säger Rosendahl.

Utställning:

Där gatan en gång gick – Lovisalandskap i förändring
19.6.2018–7.1.2019

Kommendantshuset, Lovisa stads museum
Parkgatan 2, Lovisa
www.loviisa.fi/museot

Öppet ti-sö 11–16
fr.o.m. 1.9 ti-fr & sö 12–16

Rivningsvågen på 1960-och 70-talen drabbade också Lovisa. Här rivs Lovisa järnvägsstation 1972. Foto Aatos Åkerblom/Eddie Bruces samlingar.