Vill du ställa upp som promenadkompis åt en senior?

Kävely puistossa

En kurs för promenadkompisar ordnas i augusti-september i Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Utbildningen är avsedd för frivilliga som är intresserade av att vara promenadkompis åt en senior. Utbildningen består av två eftermiddagsträffar. Anmäl dig senast 11.8.2023.

De svenskspråkiga kursträffarna är torsdag 17.8 kl. 13–16 och torsdag 14.9 kl. 13–16.  

De finskspråkiga kursträffarna är tisdag 15.8 kl. 13–16 och tisdag 12.9 kl. 13–16. Den finskspråkiga kursen ordnas i samarbete med Agricola finska församling.  

– Kursen ger färdigheter att handleda under promenader och använda hjälpmedel, att leda hemgymnastik och att välja lämpliga promenadrutter. Dessutom ger kursen information om principerna för frivilligarbete och om hur och var man kan fungera som promenadkompis, berättar välfärdskoordinator Sara Tallsten. 

Promenadkompisverksamheten och Utbildningen Promenadkompis för äldre är en del av Äldreinstitutets program Kraft i åren – hälsomotion för äldre. Målsättningen är att äldre med hjälp av promenadkompisar allt oftare ska komma ut i tryggt sällskap. Kursledaren har gått Äldreinstitutets kursledarutbildning. 

– En promenadkompis vistas utomhus med en senior enligt överenskommen tid och utgående från sin egen tidtabell. Det kan vara fråga om en liten promenad i näromgivningen, eller bara att sitta en stund i närparken med trevlig diskussion, fortsätter Tallsten. 

Anmäl dig senast 11.8.2023 till Lovisa stads välfärdskoordinator Sara Tallsten, tfn 040 676 45 61, sara.tallsten@loviisa.fi

Kaffeservering, välkommen! 

Bilder: Ossi Gustafsson