Vindarnas möte ger en konsert på Lovisa församlingshem 27.3.

Vindarnas möte är en finsk-svensk ensemble som har specialiserat sig på folkliga blåsinstrument. Ensemblen fick sin början våren 2016 som ett samarbetsprojekt mellan finska Wind on wind och svenska Zephyr. Ensamblen som består av gräddan av folkblåsare från Finland och Sverige ger en konsert på Lovisa församlingshem (Östra Tullgatan 6) söndag 27.3. klockan 14. Biljetter säljs vid dörren och kostar 10 euro vilket kan betalas kontant eller med kort.

Ensemblens klang uppstår av de strävt vackra nyanserna av tiotals olika flöjtar och pipor. Samspelandet ät tidvis meditativt flytande, gungande och andande, tidvis transaktigt pulserande och virvlande. De återkommande rytmmönstren, modala teman och skiktade arrangemangen ger upphov till nya nyanser och klangfält.

Många av Vindarnas mötes arrangemang har kommit till som samarbete av hela gruppen. I denna process är improvisation ett centralt verktyg och improvisationen har sin egen viktiga plats även under konserterna. Rötterna till ensemblens musik ligger djupt i folktraditionen: i nordiska och östersjöfinska dansmelodier, herdespel och sånger. Utöver traditionella kompositioner hör vi också kompositioner av ensemblens medlemmar och i många stycken ackompanjerar flöjterna sång.

Ensemblens konserter på olika festivaler i Finland, Sverige och Tyskland har varit upplevelser för lyssnarna. De har rörts av bland annat musikens skönhet och artisternas vilda galenskap, glädje och hängivelse. Ääniä Records publicerar Vindarnas mötes premiärskiva Vindstilla våren 2022.

Svenska kulturfonden stöder konserttouren. Lovisa stads kulturtjänster och Musikinstitutet ordnar konserten i Lovisa.

Vindarnas möte består av:

Jonas Simonson, Göran Månsson, Kristiina Ilmonen, Mimmi Laaksonen, Leena Laitinen, Kirsi Ojala