Lovisa bokcafé inhiberat

På grund av rådande pandemiläge är Lovisa bokcafé tyvärr inhiberat
tillsvidare. Det innebär alltså att denna lördags (24.10) samtal med
Johanna Holmström inte blir av. Vi återkommer med information så fort
det blir möjligt att återuppta verksamheten. Och då sannolikt på Kino
Marilyn.