Pontus Edvinsson

Planerare, generalplanering

Tel telefontid mo, to kl 9-11

Tel +358 40 583 20 29

pontus.edvinsson@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901 Lovisa

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Generalplanläggning, stranddetaljplanläggning, ansökningar om undantagslov och avgöranden om planeringsbehov som gäller stranddetaljplaner.