Byaskjussen utvidgas från Liljendal mot Lovisa centrum

Transporttjänsten Byaskjussens trafikeringsområde har utvidgats från Liljendal–Forsby–Gammelby-området till Pernå kyrkoby, Hopom, Haddom, Kuggom och Lovisa centrum. Även trafikeringstiderna har förändrats.

Byaskjussen kör nu på vardagar klockan 5.15–7.15 och 16–19. Färden beställs och betalas med appen Kyyti som laddas ner på en mobil enhet. Den som beställer färden bestämmer var den börjar och slutar, och färden sammanlänkas med färder som andra gör i samma riktning.

– Vi har förnyat trafikeringsområdet utgående från den respons som vi har fått. Hoppas att Byaskjussen nu tjänar kundernas behov bättre än tidigare och pilotprojektet når fler användare. Servicen kan användas av vem som helst som behöver skjuts från ett ställe till ett annat inom området, berättar infrastrukturchef Markus Lindroos.

Bakgrundskarta: Lantmäteriverket

I Lovisa kostar färden 5 euro. Med en rabattkod kan du få två avgiftsfria färder. Du får rabatten genom att mata in koden kkloviisa i appen (Konto>Lös in kampanjkoden). De som har Lovisa stadsbiljett eller Östra Nylands regionbiljett kan använda Byaskjussen gratis genom att spara biljettens uppgifter i applikationen Kyyti.

Försöket med Byaskjussen fortsätter i Lovisa och i Borgå under våren 2019. Försöket är en del av ett utvecklingsprojekt för regionala mobilitetstjänster som leds av Sitra. I försöket testar man nya sätt att ordna mobilitetstjänster i glesbygden. Genom att kombinera offentligt understödda färder med färder som de som åker betalar själva, blir det i fortsättningen lättare att röra sig utan egen bil också i glesbygden.

Mer information om Byaskjussen