Byaskjussen – en ny slags samåkningstjänst

Försöket med Byaskjussen startade i Lovisa 14.1.2019 och det fortsätter ända till 28.6.2019. Denna trafiktjänst av nytt slag kombinerar egenskaper hos taxi- och bussfärd.

Byaskjussen i ett nötskal

Trafikeringsområdet för tjänsten Byaskjussen omfattar Liljendal, Forsby, Gammelby, Pernå kyrkby, Hopom, Haddom, Kuggom och Lovisa centrum. Byaskjussen kör på vardagar klockan 5.30–7.30 och 16–19.

Färden beställs och betalas med appen Kyyti som laddas ner på en mobil enhet. Den som beställer färden bestämmer var den börjar och slutar, och färden sammanlänkas med färder som andra gör i samma riktning. Byaskjussens avfärds- och ankomsttider kan något förändras inom angivna ramer men appen anger noggrannare när skjussen är på kommande.

För färden under 10 kilometer betalar du 3 euro och för färden över 10 kilometer 5 euro. Med en rabattkod kan du få två avgiftsfria färder. Du får rabatten genom att mata in koden kkloviisa i appen (Konto > Lägg till promokod).

De som har Lovisa stadsbiljett eller Östra Nylands regionbiljett kan använda Byaskjussen gratis genom att spara biljettens uppgifter i applikationen Kyyti.

Skjutsen kan avgiftsfritt avbokas i förväg. För resor som inte avbokas debiteras Byaskjussens normala avgift.

Byaskjussen finns att få på de områden som visas med
grön färg på kartan, det vill säga start- och stoppunkten
för färden kan ligga på dessa områden.
Klicka bilden för att se den i större format.

Bakgrundskarta: Lantmäteriverket

 

Bekanta dig med Byaskjussens användarvillkor
Dataskyddsbeskrivningen för Kyyti-applikationen hittar du här.

Ladda ner appen Kyyti

Byaskjussen beställs och betalas med appen Kyyti. Ladda ner appen Kyyti från Google Play eller App Store och registrera dig.

 

 • Läs och godkänn användarvillkoren och dataskyddspraxisen för appen Kyyti och ange din e-postadress i appen.
 • Ange ditt telefonnummer i appen, så att Byaskjussens chaufför kan kontakta dig vid behov.
 • Välj betalningssätt (kontant- och kreditkort eller Apple Pay). Du betalar Byaskjussen i appen när du beställer resan. Det är inte möjligt att betala direkt till chauffören.

Hur fungerar Byaskjussen?

När du behöver skjuts, sök fram rutten och beställ skjutsen i förväg med hjälp av Kyyti. Du kan beställa tidigast fem dagar i förväg före resan.

 • Ange antalet passagerare (även barn), bagage och husdjur när du beställer skjuts. Ange även om du använder rullstol.
 • Om passageraren behöver en ledsagare ska även ledsagaren anges som passagerare i Byaskjussen. Byaskjussens chaufför har inte möjlighet att hjälpa till vid upphämtningsadresserna och slutmålen. Föräldrarna ansvarar för sina minderåriga barn, även om barnen skulle resa utan deras sällskap.
 • Appen meddelar skjutsens upphämtningstid som ett intervall, som preciseras när det står klart om andra passagerare kommer att ansluta sig längs rutten. En exaktare tid meddelas i god tid före skjutsens tidigast möjliga upphämtningstid.
 • Du ser upphämtningstiden i realtid i appen senast tio minuter innan den tidigast möjliga upphämtningstiden. Efter detta kan du se bilen närma sig på kartan i appen.
 • Gå till upphämtningsstället på utsatt tid. Byaskjussen kan inte vänta på enstaka kunder efter den utlovade upphämtningstiden, eftersom den måste hålla det tidsschema som har utlovats till de övriga kunderna. Chauffören kontaktar dig per telefon på det nummer som har angetts i appen om det finns oklarheter kring läget.
 • Du känner igen Byaskjussen på bilens logo och registernummer, som meddelas när du beställer skjutsen.
 • Beställningsnumret är din biljett. Meddela numret till chauffören när du stiger på. Spara biljetten under hela resan.
 • Det är förbjudet att röka, dricka alkohol, skräpa ner och trakassera andra i Byaskjussen.

Vad kostar Byaskjussen?

För färden under 10 kilometer betalar du 3 euro och för färden över 10 kilometer 5 euro.

Två första skjutsar är avgiftsfria. Du kan använda förmånen genom att skriva in koden kkloviisa i applikationen (Konto > Använd kampanjkoden)

Skjutsen kan avgiftsfritt avbokas i förväg. För resor som inte avbokas debiteras Byaskjussens normala avgift.

Byaskjussen beställs och betalas med Kyyti. Avgiften tas ut efter att resan har slutförts från det betalningsmedel (konto- eller kreditkort eller Apple Pay) som du har angett i appen. Kvittot hittar du i appens beställningshistorik. Det är inte möjligt att betala direkt till chauffören.

Du kan använda Lovisa interna stadsbiljett eller Östra Nylands regionbiljett som betalningsmedel från och med februari.

Mata in stads- eller regionbiljettens uppgifter i applikationen

De som har Östra Nylands regionbiljett eller Lovisa stadsbiljett kan använda Byaskjussen gratis genom att spara biljettens uppgifter i applikationen Kyyti.

 • Välj först ”Konto” i menyn på första sidans vänstra övre hörn och sedan ”Gå med i en grupp”.
 • Skriv in biljettens gruppkod och övriga behövliga uppgifter.
 • Om du använder Lovisa lokaltrafiks säsongsbiljett, är koden LKAUSI19. Utöver koden behövs säsongsbiljettens serienummer (10 nummer) och för- och efternamn samt telefonnummer.
 • Om du använder Östra Nylands säsongsbiljett, är koden ITÄUUKAUSI19. Utöver koden behövs födelsetiden i formen ddmmåå, för- och efternamn samt telefonnummer.

Del av ett försöksprojekt som Sitra finansierar

Trafikförsöket Byaskjussen är en del av ett utvecklingsprojekt för regionala mobilitetstjänster som finansieras av Sitra. Trafikförsöket ska pågå i omkring sex månader. I projektet testas nya sätt att ordna mobilitetstjänster i glest befolkade områden. I försöket kombineras transporter som stöds med offentliga medel med persontransporter, där passagerarna själva står för kostnaderna. Detta gör att det i fortsättningen kommer att vara enklare att röra sig utan egen bil även i glesbygden. Samtidigt minskar kostnaderna för och utsläppen från resorna.

Förutom i Lovisa lanseras trafikförsöket Byaskjussen även i Borgå.