Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta alla personer i ålder 12–15 år

koronavirus coronavirus

Coronavaccinationerna utvidgas till att omfatta alla personer i ålder 12–15 år, både grundfriska personer samt personer som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp. Vaccinationerna sker med BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax vaccin, dessa båda är mRNA-vaccin.

Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den yrkesutbildade person inom sjukvården som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination