Flera fall av coronavirussmitta har konstaterats på skriftskolläger som ordnades i Lovisa – inga smittofall bland Lovisabor

koronavirus coronavirus

Under veckoslutet konstaterades flera fall av coronavirussmitta på ett skriftskolläger som ordnades i Kuggom. På grund av smittfallen var man tvungen att avbryta skriftskollägret.

Bland de som fått coronavirussmitta finns inte Lovisabor. Tack vare hygiensäkerhetsåtgärderna har mycket få Lovisabor utsatts för smitta. De berörda har informerats om situationen.