Hobbybussen en del av kollektivtrafiken i Lovisa i januari-april

Med Hobbybussen åker du behändigt till hobbyer eller kvällsprogram under vardagskvällar. Hobbybussen trafikerar från den 14.1.2019 till vappen.

I Lovisa stads pilotprojekt kör bussen österut till Tessjö och västerut till Gammelby. Målgruppen är särskilt barn och unga som åker till sina fritidsintressen. Därför kurvar bussen via ishallen i Fredsby i centrum och via Pernå kyrkoby och Forsby i väst. Självklart är även vuxna passagerare välkomna. Lämna bilen hemma för omväxlings skull och kliv på Hobbybussen!

Resan betalas med mobilapplikationen Kyyti, som du kan ladda ner från telefonens appbutik. Enkelbiljetten kostar 2 euro för vuxna och unga under 18 år. Månadskortet kostar 40 euro för vuxna, men bara 20 euro för minderåriga. I januari är Hobbybussen gratis!

Hobbybussen är en del av Lovisa stads pilotprojekt 2019. Målet är att uppmuntra till att prova på kollektivtrafik och göra den mer lockande. Staden utreder om hobbybussen upplevs som en bra tjänst och om den ökar användningen av kollektivtrafik.

Hobbybussen stannar vid behov vid varje busshållplats längs sin rutt.

Precisering 16.1.2019: Bussen övergår från en rutt till en annan utan avbrott och du kan hoppa på där du vill. Du behöver inte köpa en ny biljett vid byte av rutt.

Hobbybussens ruttkartor i pdf-format

Lista på gatunamn (pdf)

Hobbybussens webbsida