Denna vecka väljs ny stadsstyrelse och nytt fullmäktigepresidium

Valtuuston kokous kommunfullmäktige

Stadsfullmäktige i Lovisa väljer under sitt majmöte 2019 ny stadsstyrelse och nytt fullmäktigepresidium.

Stadsfullmäktiges möte arrangeras onsdagen 15.5.2019 klockan 18 i Harjurinteen koulus matsal, Bangatan 1, dörr A. Du kan följa med mötet i salens publiksektion eller via direktsänd video på stadens webbplats.

Fullmäktigepresidiets och stadsstyrelsens tvååriga mandatperiod tar slut 31.5.2019. Fullmäktige får ny ordförande och två nya viceordföranden, styrelsen nio medlemmar med personliga ersättare. Fullmäktiges uppgift är också att välja ordförande och två viceordföranden bland styrelsemedlemmarna.

Även utvecklings- och koncernsektionen får sju nya medlemmar, ersättare och presidium, eftersom sektionen följer stadsstyrelsens mandatperiod.

Övriga ämnen i fullmäktige på onsdag är bland annat grundtrygghetscentralens organisationsreform och grundandet av en tjänst som ledande socialarbetare för serviceområdet vuxna. Fullmäktige för även en remissdebatt om den kommande budgeten.

Stadsfullmäktige 15.5.2019

Byggnads- och miljönämnden delar på sitt möte torsdagen 16.5. ut understöd för åtgärder som främjar miljöskydd. Nämnden ska även uppdatera Lovisa stads och Lappträsk kommuns miljöskyddsbestämmelser och besluta om staden ska delta i ett projekt som gäller uppföljning av luftkvaliteten. Projektet koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Byggnads- och miljönämnden 16.5.2019