Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett styrningsbrev gällande ordnandet av coronavirusvaccinationer

Social- och hälsovårdsministeriet har 9.11.2022 informerat om att ministeriet håller på att bereda ett styrningsbrev gällande ordnandet av coronavirusvaccinationer.

I bakgrunden finns de riktlinjer som ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder utfärdat om att kommunerna och välfärdsområdena i fortsättningen ska erbjuda covid-19-vaccin som staten har upphandlat åt alla personer och persongrupper som en läkare vid en verksamhetsenhet inom den offentliga eller privata social- och hälsovården (inklusive företagshälsovården) anser behöva det och som inte har några kontraindikationer enligt vaccinets produktresumé.

Vi inväntar social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev och eventuella noggrannare riktlinjer. Styrningsbrevet påverkar inte den pågående boostervaccinationen för de riskgrupper som vaccinationen rekommenderats för. Vi meddelar senare mera om saken.

Läs mer om coronavaccinationer på social- och hälsovårdens webbsidor.