Ändringar i coronarestriktionerna i Lovisa från och med 1.2.2022: stängningen av utrymmen upphävs och begränsningen för sammankomster inomhus lindras

koronavirus coronavirus

De gällande coronarestriktionerna i Lovisa stad ändras från och med 1.2.2022 i enlighet med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya beslut. Beslutet om stängning av utrymmen upphävs i sin helhet, och man kan i fortsättningen ordna inomhus offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer om deltagarna har bestämda sittplatser.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland offentliggjorde 31.1.2022 beslut genom vilka man slopar och lindrar de gällande coronarestriktionerna i området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och således också i Lovisa. Besluten träder i kraft tisdag 1.2.2022.

Stängning av idrotts-, hobby- och rekreaktionsutrymmen upphävs, hälsosäkerhet ska ändå säkerställas 

Regionförvaltningsverket upphäver i sin helhet det beslut som gäller Nyland och förpliktar att stänga vissa lokaler som används för idrotts-, hobby- eller rekreationsverksamhet. Från och med ingången av februari kan alltså alla utrymmen som stängdes genom regionförvaltningsverkets beslut öppnas för kunder och publik.

Lovisa stads konditionssalar öppnas tisdag 1.2.2022 klockan 15.

Inomhus kan man ordna sammankomster med högst 50 personer 

Dessutom lindrar regionförvaltningsverket den restriktion i Nyland som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Från och med början av februari får man ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 50 personer inomhus, om publiken eller deltagarna har bestämda sittplatser. Om det inte finns bestämda sittplatser får man inte ordna några som helst sammankomster oavsett storlek. Restriktionerna för sammankomster gäller bland annat teater- och biografföreställningar, konserter, idrottsmatcher med publik och övriga motsvarande evenemang som ordnas inomhus. Beslutet gäller 1–15.2.2022.

Lovisa medborgarinstitut återgår till närundervisning från och med 1.2.2022. En del av hobbyerna, det vill säga inomhusmotion, dans och körsång börjar dock först 8.2.

De aktörer eller evenemangsarrangörer som svarar för användning av utrymmen kan förutsätta coronapass av kunderna eller deltagarna, men för tillfället är passet inget alternativ till restriktionerna.

Hälsosäkerhet ska beaktas också i fortsättningen 

I Nyland gäller fortfarande 1–15.2.2022 regionförvaltningsverkets beslut som i stor utsträckning gäller hälsosäker användning av olika kund- och publiklokaler och förpliktar att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakter. De allmänna hygienreglerna gäller fortfarande, det vill säga kunderna ska ha en möjlighet att hålla avstånd och tvätta händerna om de vill. Dessutom gäller också rekommendationen att använda munskydd.

I enlighet med beslutet kan den aktör som svarar för användning av lokalen beakta hälsosäkerheten och själv förebygga risken för smitta till exempel genom att införa turer för besökare, begränsa antalet kunder eller placera kundplatser på ett tillräckligt avstånd från varandra. Närmare information om beslutets innehåll i praktiken finns på sidan vanliga frågor om coronaviruset på regionförvaltningsverkets webbplats.

Föreskriften tillämpas inte på läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogiken, professionell idrott och verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande 31.1.2022 (på finska).

Mer information på vår webbplats.