Användningsturer för Källa lägerområde för tiden 15.5-15.9.2021 kan sökas senast 31.1.2021

Källa lägerområde är beläget alldeles vid havet i närheten av sjöfästningen Svartholm. Från Lovisa är det ca 15 km till lägerområdet.

Lägerområdet är i första hand avsett för läger-, utfärds- och rekreationsverksamhet för ortens föreningar och organisationer. Ungdomsverksamheten har förtur. Privata beviljas endast korta besök då det finns lediga tider.

Följande hyra tas ut för användning av området (i priserna ingår moms 24 %):

  • föreningar i Lovisa 22 €/gång (0–8 h, dagtid); 55 €/gång (8–24 h, övernattning)
  • övriga från Lovisa 44 €/gång (0–8 h, dagtid); 110 €/gång (8–24 h, övernattning)
  • icke-ortsbor 88 €/gång (0–8 h, dagtid); 220 €/gång (8–24 h, övernattning).

Noggrannare anvisningar gällande Källas bokningsmetod hittar du i bilagan.

Ansökan hittar du här.

Ansökan returneras senast 31.1.2021 till adr. Lovinfo / Källa, PB 77, 07901 Lovisa eller vapaa-aika@loviisa.fi

Förfrågningar: 0440 555 483, vapaa-aika@loviisa.fi