Berätta hurdan hundpark borde byggas på Kvarnåsen – enkäten öppen 17–31.3.2021

Koirapuiston sijaintikartta Loviisan Myllyharjulla. 2021. Hundparken på Kvarnåsen i Lovisa. Karta.

Lovisa stad planerar att bygga en hundpark på Kvarnåsen i stadens centrum.

Hundparken ska ligga öster om den nya begravningsplatsen, norr om stadens trädbank som ligger bredvid begravningsplatsen. Meningen är att byggandet av hundparken inleds våren 2021.

Hundparkens storlek är cirka 3 000 kvadratmeter om det byggs en inhägnad avsedd för alla hundar. Alternativt kan det byggas två inhägnader på cirka 1 500 kvadratmeter då stora och små hundar har var sin egen inhägnad.

Svara på enkäten och berätta din åsikt om hurdan hundparken borde vara. Enkäten kan svaras 17–31.3.2021.

Länk till Webropol-enkäten.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos
tfn 050 382 7550
markus.lindroos@loviisa.fi