Besök på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa är åter tillåtna

Perusturvakeskuksen infotaulu talvella

Besöksförbudet på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa har upphört. Det är nu tillåtet att ta emot högst två besökare åt gången. Besökare förväntas använda munskydd under hela besöket, vara noggranna med handhygien och hålla avstånd.

Besökstiden på sjukhusets bäddavdelning är klockan 13–19.

Aktuella rekommendationer och begränsningar för att bekämpa coronaviruspandemin hittar du på social- och hälsovårdstjänsters webbsidor.