Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del

Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL.

Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. THL:s webbsida hittar via denna länken.

Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt.

I samband med Aktuellt om coronavirus covid-19 sidan i stadens webbtjänst finns nu en coronavaccination-sida. På denna sida hittar du aktuellt information om hur vaccinationerna framskrider. Coronavaccinations-sidan hittar du här.

Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda troligtvis i slutet av januari. Vi kommer att öppna ett skilt telefonnummer för tidsbeställning. Närmare information om tidsbeställning och vaccineringstidtabell hittas senare på stadens webbtjänst samt via lokalpressen.