Coronavirusvaccinationerna i Lovisa framskrider bra – svar till de vanligaste frågorna

Det har kommit in mycket frågor om coronavirusvaccinationerna i Lovisa. Lovisa stads grundtrygghetsdirektör Carita Schröder och ledande läkare Marika Ylärakkola har samlat in svar till de vanligaste frågorna om vaccineringsordning, hur vaccinationer framskrider, tidsbeställning och vaccin.

Vem beslutar om vaccineringsordningen?

Lovisa stad följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccineringsordning och vaccinerar inte de kommuninvånare som THL inte ännu har gett tillstånd för att ska vaccineras. I Lovisa slänger man inte vaccin. Vaccin som blir över ges enligt en reservplan till kommuninvånare, till exempel seniorer på vårdavdelningen. Överblivna vaccin ges inte till personalen inom social- och hälsovård eftersom deras vaccinationer för tillfället har avbrutits på bestämmelse av THL.

Med vilka vaccin vaccineras Lovisa- och Lappträskbor?

I Finland vaccinerar man för närvarande med tre olika vaccin. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har beslutat att man inte levererar Pfizers vaccin till små städer och kommuner i de perifera områdena på grund av att det är svårt att förvara vaccinet (ska förvaras djupfryst vid -70 grader och håller i kylskåp endast under en begränsad tid). I Lovisa vaccinerar man endast med två vaccin eftersom Lovisa och Lappträsk ligger i utkanten av Nyland. Personer som är 70 år och äldre vaccineras med Modernas vaccin och personer som är under 70 år har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin. Däremot har vaccinationer med Astra Zeneca av personer som är under 65 år nu avbrutits på bestämmelse av THL.

Hur framskrider vaccinationerna i Lovisa jämfört med de övriga kommunerna i Nyland?

Jämfört med de övriga kommunerna i Nyland framskrider vaccinationerna i Lovisa i god takt. Vaccinationstäckningen i Lovisa hör i sin helhet till de bästa i Nyland. Enligt THL:s statistik 15.4.2021 har redan 23,5 procent av Lovisaborna fått sin första dos coronavirusvaccin.

När man jämför Lovisa och Lappträsk till exempel med Borgå och Sibbo har vaccinationerna av över 70-åringar framskridit långsammare här. Enligt THL:s statistik hade 14.4.2021 redan över 70,3 procent av över 70-åringar vaccinerats med den första dosen i Lovisa.

Orsaken till en långsammare vaccineringstakt är att kommunerna i de perifera områdena vaccinerar med Modernas vaccin. Modernas vaccinleveranser till Lovisa och Lappträsk beror på antalet doser som levererats till Finland. Det har förekommit rätt mycket variation i leveransstorlekarna. Jämfört med Pfizer har leveranssäkerheten för vaccinet varit sämre. I östra Nyland vaccinerar man till exempel i Borgå och Sibbo med Pfizer.

En annan orsak till den långsammare vaccineringstakten är att vaccin fördelas enligt kommunens invånarantal och i Lovisa och Lappträsk finns det betydligt flera personer över 65 år än i de övriga kommunerna i Nyland. Nästan en tredjedel av områdets kommuninvånare är över 65 år och antalet över 70-åriga i området uppgår till över 3 500. Jämfört med de övriga perifera kommunerna i Nyland har vaccineringstakten inte varit långsammare i Lovisa. Tvärtom hör takten till de bästa bland de perifera kommunerna.

Man har tidigare vaccinerat personer som är under 65 år med Astra Zenecas vaccin. I Finland har man för tillfället avbrutit vaccinationerna med detta vaccin för personer som är under 65 år. Man fortsätter att utreda orsakssambandet mellan vaccinet och eventuella blodproppar hos den här åldersgruppen. Vaccinationerna av den här åldersgruppen beror på hur utredningarna framskrider.

Man har nu kunnat fortsätta vaccinera personer i åldern 65–69 eftersom det inte har upptäckts en ökad risk bland personer som är 65 år och äldre för att få mycket sällsynta blodkoaguleringsstörningar efter att blivit vaccinerade med Astra Zenecas vaccin. Efter pausen som THL bestämde har man också i Lovisa återupptagit vaccinationerna av både friska personer i åldern 65–69 och av dem som hör till riskgrupper.

Hur framskrider vaccinationerna av seniorer veckorna 15 och 16?

I Lovisa och i Lappträsk har man fått ett större antal Modernas vaccindoser (över 1 000 doser) för att veckorna 15 och 16 vaccinera personer som är 70 år eller äldre. Alla personer som är över 70 och som vill bli vaccinerade kan få sitt vaccin inom tre veckor om det inte uppkommer problem. Enligt THL:s statistik hade 14.4.2021 i Lovisa redan 70,3 procent och i Lappträsk 65,8 procent av över 70-åringar vaccinerats med den första dosen. I Lovisa fortsätter man att vaccinera varje vardag veckorna 15 och 16 och i Lappträsk vaccinerar man på fredagar.

Hur framskrider vaccinationerna vecka 15 för personer i åldern 65–69?

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin fortsätter vecka 15 för personerna i åldern 65–69, både för friska och dem som hör till riskgrupper. Det har nu inkommit ett större parti av vaccinet.  Nya vaccinationstider ges nu till de 65–69-åringar vars vaccinationstider annullerades för den period då man undersökte hur farlig den vaccinrelaterade biverkningen är. Dessutom har man kunnat boka tider också för personer i åldern 65–69 som inte har någon underliggande sjukdom. Man kan boka flera tider allt eftersom vaccin levereras.

Varför ringer man inte till mig trots jag ringt till återuppringningstjänsten?

Eftersom vaccin levereras långsamt och mindre än vad som beställts, kan tider inte bokas för dem som redan ringt till återuppringningstjänsten förrän det antal vaccin som behövs på riktigt har levererats till Lovisa. På grund av det ringa antalet vaccin har köerna blivit långa och kommuninvånare har varit tvungna att vänta till och med några veckor på att man ringer tillbaka till dem.

Tyvärr har det också förekommit av staden oberoende tekniska problem med återuppringningstjänsten, och man har varit tvungen att tillfälligt stänga telefontidsbeställningen. En del av de inkommande samtalen till återuppringningstjänsten registrerades i systemet endast delvis och samtalen avbröts. Vi har fått listor av leverantören av återuppringningstjänsten över alla avbrutna samtal mellan 5.3 och 7.4.2021. Under den tiden hade det kommit in sammanlagt cirka 3 000 samtal varav 900 hade avbrutits. Personalen håller på att ringa till dem vars samtal avbrutits och kontrollerar om personen i fråga redan blivit vaccinerad eller kunnat boka tid för coronavirusvaccination. Av dessa 900 samtal är en del sådana fall där personen har ringt till tjänsten flera gånger och en del av dem som ringt har redan fått sitt vaccin eller en tid för vaccination. De över 65-åringar som inte fått någon tid får en tid för vecka 15 eller 16. Personer som är under 65 år får inte vaccineras eftersom vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin för tillfället har avbrutits.

Man öppnar tidsbeställningen på nytt efter att man har kunnat garantera att återuppringningstjänsten fungerar felfritt och man kunnat kartlägga de personer som ringt till tjänsten mellan 5.3 och 7.4. Tidsbeställningen öppnas på nytt senast vecka 16. Anvisningen för tidsbeställning har ändrats så att man ger kommuninvånarna bättre anvisningar om när de kan stänga telefonen. Nättidsbeställningen i tidbeställningstjänsten för Nylands kommuner www.coronavaccinbokning.fi fungerar normalt.

När får de övriga vuxna sina vaccin?

Eftersom man behöver vaccineras två gånger, fortsätter vaccineringarna enligt HUS:s plan under hela året. Man har planerat att inleda massvaccinationer av de vuxna på sommaren. Allt detta beror naturligtvis på tillgång till vaccin och om det finns tillräckligt med vaccinationspersonal. Man kan inte säga exakt när var och en kommuninvånare får sitt vaccin. Lovisa stad följer THL:s vaccineringsordning. Om lagförslaget om att Nyland nu till början skulle få fler vaccin godkänns, gagnar det också Lovisa eftersom lagförslaget tar hänsyn till det totala antalet smittade i landskapet och inte i en enskild kommun.

Man har inte slängt vaccin i Lovisa. Alla som vill kommer att vaccineras, men vaccineringen tar tid. Smittläget i området är fortfarande lugnt och läget är under kontroll. Grundtrygghetscentralens personal gör sitt allra bästa för att vaccinationerna ska framskrida i god takt i området även i fortsättningen. Vaccineringstakten påverkas inte av personalens kunnande eller vilja.

Mer information om coronavirusvaccinationerna i Lovisa och Lappträsk hittar du på stadens webbplats.