De fjärde coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till nya åldersgrupper

Enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation utvidgas de fjärde coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk till personer i ålder 18–59 år som hör till medicinska riskgrupper samt till alla personer som fyllt 60 år.

Tidsbeställning

  • 18–69-åringar som hör till medicinska riskgrupper: Tidsbeställning i första hand via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.
  • 60–69-åringar: Tidsbeställning endast per telefon till numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka! Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

Vi informerar separat om walk in vaccinationsdagar.

Mer information om coronavaccinationer och vaccineringsturer finns på stadens webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination.

Information om riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom finns på THL:s webbplats, thl.fi/sv/riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom.

THL:s pressmeddelande 19.7.2022; THL:s rekommendation: kommunerna kan utvidga de fjärde coronavaccinationerna till vissa befolkningsgrupper redan i juli