Den omfattande rekommendationen om att använda munskydd fortsätter i Lovisa

I Nyland, och således även i Lovisa, gäller till 13.2.2022 en omfattande rekommendation om att använda munskydd för alla invånare som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra människor. Användning av munskydd rekommenderas också på läroanstalter i Lovisa från årskurs 3 uppåt.

Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter att personalen och kunderna använder munskydd till exempel i offentliga tillställningar, i butiker, i kollektivtrafik och i andra kundlokaler.

Om det är svårt att undvika närkontakt i hobbyverksamhet för barn och unga och hälsoskäl inte hindrar personen från att använda munskydd rekommenderas att ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd förutom under idrottsprestationen.

Vi rekommenderar att du alltid använder munskydd då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta eget munskydd med!

Anskaffning och användning av munskydd

  • Studerande och familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
  • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna inom den grundläggande utbildningen.
  • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

  • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets lokaler, ingång via innergården, dörr C2. Vuxensocialarbetets klienter i Lovisa kan även få munskydd i samband med ett vanligt besök.
  • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Ytterligare information om rekommendationer och restriktioner på vår webbplats.