Endast personer över 60 år blir uppringda om ett positivt PCR-test för coronavirus – Kontrollera själv om du hör till riskgruppen

corona

Från och med 7.4.2022 ringer Lovisa stads team för smittsamma sjukdomar upp endast personer över 60 år som har testats positivt i ett officiellt laboratoriebekräftat PCR-test för coronavirus. Om du antingen genom ett hemtest eller ett officiellt laboratorieverifierat test konstaterats ha coronavirussjukdom, kontrollera listan över riskfaktorer för att se om du löper ökad risk att få blodpropp.

Coronaviruspandemin är inte över, och det uppdagas fortfarande rikligt med coronavirusfall i Lovisa och Lappträsk. Detta trots att en stor del av coronavirussmittfallen inte kommer till Lovisa stads team för smittsamma sjukdomars kännedom nu när man har rekommenderat hemtestning. I flera veckor har man följt Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar som är riktade till kommuner där smittningsspårningen är stockad.

Hittills har Lovisa stads team för smittsamma sjukdomar ringt upp alla personer över 60 år och alla anställda inom social- och hälsovården som testats positivt i det officiella PCR-testet för coronavirus. Det finns dock redan tydliga anvisningar och praxis på arbetsplatserna inom social- och hälsovården för coronavirussituationer, och cheferna har möjlighet att konsultera teamet för smittsamma sjukdomar i oklara fall. Från och med 7.4.2022 kommer teamet för smittsamma sjukdomar därför endast att ringa upp personer över 60 år som har fått ett positivt resultat i ett officiellt laboratoriebekräftat coronavirustest.

Om du har fått ett positivt resultat i ett hemtest eller ett officiellt laboratoriebekräftat coronavirustest, kontrollera då listan över riskfaktorer för att se om du löper ökad risk att få blodpropp. Listan finns på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts webbplats. Om du fått ett positivt resultat från ett hemtest eller ett laboratoriebekräftat test och du har någon av de listade riskfaktorerna, ring coronaskötaren, tfn 044 505 17 31 (mån.–fre. kl. 8–16).

Du hittar mer anvisningar i anknytning till coronaviruset på Lovisa social- och hälsovårds webbplats.