Ett fall av coronavirussmitta på Forsby daghem

koronavirus coronavirus

Vid Forsby daghem har fredag 27.8.2021 konstaterats ett fall av coronavirussmitta. 15 barn har exponerats för viruset och har försatts i karantän.

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar familjerna. Verksamheten vid daghemmets övriga grupper fortsätter normalt.