Flera tillfällen att få coronavaccin utan tidsbokning i Lovisa

rokotuspiste

För att möta den stora efterfrågan ges coronavaccin utan tidsbokning, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 20.12.2021, 28.12.2021, 4.1.2022 och 5.1.2022. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk och vaccinen ges på Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa.

Coronavaccinationer utan tidsbokning i Lovisa

Instruktioner och rekommendationer

Man kan få sin första eller andra coronavaccindos på mottagningen. Om man står i tur för en tredje dos, är det även möjligt att få en tredje coronavaccindos. Om man vill, går det också att få influensavaccin i samband med coronavaccinet så länge som influensavaccindoserna räcker.

Vaccinationen utan tidsbeställning är avsedd för alla som fyllt 12 år både personer utan grundläggande sjukdomar och personer som på grund av sin sjukdom hör till någon riskgrupp. Ta med FPA-kort eller identitetsbevis. Vaccin ges i ankomstordning tills alla doser har getts.

En minderårig behöver ett skriftligt tillstånd av sina vårdnadshavare om en yrkesutbildad person inom hälsovården anser att den minderåriga inte själv kan fatta beslut om vaccinationen. Närmare information om coronavaccinationer för barn och unga hittar du här.

Vi ber alla som kommer till mottagningen att hålla avstånd och om det är möjligt vänta på sin tur utomhus om det bildas kö och trängsel inomhus. Vi önskar också att endast personer som ska få vaccin vistas i väntrummet och att högst en person följer med till exempel ett barn.

Mer information om coronavaccinationerna hittar du här.