Förslaget till delgeneralplan för Valkom med närområden till påseende 21.7–8.9.2023 –Presenteras på tillfälle i Valkom 29.8

Valko, Valkon riesteys, satama

Stadsstyrelsen beslutade 26.6.2023 att offentligt framlägga förslaget till delgeneralplan för Valkom med närområden. Förslaget är framlagt 21.7–8.9.2023.

Handlingarna finns framlagda på Lovinfos anslagstavla (Mariegatan 12, mån.–fre. klockan 9–16) och på biblioteket i Valkom allaktivitetshus under dess öppettider (Långängsvägen 62,07910 Valkom). Dessutom finns handlingarna framlagda på stadens webbplats på adressen loviisa.fi/sv/ValkomDGP.

Planförslaget presenteras på tillfälle i Valkom 29.8

Personal från stadsplaneringsavdelningen är på plats vid Valkom allaktivitetshus tisdag 29.8.2023 klockan 14–17. Då finns det möjlighet att bekanta sig med det framlagda materialet och diskutera frågor som gäller planförslaget.

Skriftliga anmärkningar

Under den tid handlingarna är framlagda kan man skicka skriftliga anmärkningar om planförslaget per epost till kaavoitus@loviisa.fi eller per post till adressen Lovisa stad, stadsplaneringsavdelningen, PB 77, 07901 Lovisa. Man kan även lämna skriftliga anmärkningar till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo. Om du inkluderar dina kontaktuppgifter i anmärkningen (namn och post/epost), så skickas svaret åt dig. Anmärkningar som getts efter den utsatta tidsfristen behandlar stadens organ inte som anmärkningar.

Efter framläggandet

Efter framläggandet utarbetas svar till anmärkningarna med motiveringar framförda av planläggaren. Svaren behandlas i nämnden innan planförslaget godkänns. Responsen som framförts i anmärkningarna tas till behövliga delar i beaktande i delgeneralplanen som framställs till den slutliga behandlingen av godkännandet. Innan den slutliga fullmäktigebehandlingen skickas de i nämnden behandlade svaren till anmärkningarna till alla som har uppgett sina kontaktuppgifter i anmärkningen