Generalshagens skolas verksamhet i ersättande lokaler

Generalshagens skola

En grundläggande renovering av Generalshagens skola i Lovisa centrum inleds sommaren 2024 och beräknas bli färdig i början av 2026. I januari beslutade stadsfullmäktige att de ersättande lokalerna placeras på Gamla Strand. Medan projektplanen för renoveringen behandlas av beslutsfattarna fokuserar nu personalen på planeringen av vardagen i de ersättande lokalerna.

Packningen inför flytten har nu inletts på allvar. Under de sista veckorna av läsåret är två extra lärare anställda för att vikariera de övriga lärarna turvis medan de packar sin utrustning. Elevhandledarna fortsätter arbetet under första halvan av juni.

– All utrustning och allt material kan vi inte ta med. Tack vare noggrann planering och kunnig personal är jag ändå övertygad att vi även under renoveringen kan erbjuda en fullvärdig och meningsfull undervisning till barnen, säger rektor för Generalshagens skola Lotta Juslin.

Största delen av undervisningen kommer att ske i barackerna. Där finns till exempel en musiksal som också kan användas som delningsutrymme. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för eleverna samt kompletterande småbarnspedagogik kommer också att ske i barackerna.

Slöjd med hårda material sker i Lovisavikens skola. Mycket av gymnastiken kommer att ske utomhus. När idrottshallens golvrenovering blir färdig kommer den att användas för en del gymnastiklektioner. Hallen används också av Lovisavikens skola och Lovisa Gymnasium.

– Ersättande lokaler är ju aldrig optimala, men placeringen på Gamla Strand har ändå många fördelar. Vi tänker använda närliggande rekreationsområden och Ada och Glada-parken flitigt. Vi har också fått lov att använda Lovisavikens skolas rastområden, berättar Juslin.

Raster och skjutsar

Skolgården invid barackerna är inte inhägnad. När eleverna är ute på raster och fria lekstunder kommer därför en utsedd vakt övervaka gång- och cykelbanan på vallen mot vattnet.

Eleverna stiger av och på bussarna vid Brandensteinsgatan bredvid bollhallen. En bussvakt kommer att finnas på plats.

Vid rinken bredvid Lovisavikens skola finns en vändplats för taxin och dem som skjutsar elever till skolan med bil.

– Vissa elever kan inte rimligtvis ta sig till skolan annat än med bil. För att deras avhämtning ska vara så smidig och trygg som möjligt uppmanar vi de övriga barnens vårdnadshavare att minimera skjutsandet med bil, säger Juslin.

Vårdnadshavarna till eleverna i Generalshagens skola hålls informerade via Vilma.

Läs projektarbetsgruppens motiveringar till placeringen på Gamla Strand