Grenarna bort från ledningarnas väg! – Rutterna för el- och gatubelysningsledningarna i Lovisa stad rensas från trädgrenar

Rutterna för el- och gatubelysningsledningarna i Lovisa stad rensas från trädgrenar från och med 1.3.2023 i Forsby, Pernå, Isnäs och Sarvsalö. Ett gallringsjobb har tidigare inte gjorts, så det finns rikligt med arbete i träden invid vägarna, såväl på vägområdet som i dess omedelbara närhet på områden som är i privat ägo.

Syftet med kvistgallringen är att frigöra kabeln från de kvistar som skavar den så att den inte ska gå sönder och förorsaka problem. Gallringen underlättar även underhållet.

Lovisa stad ber alla som rör sig längs vägarna att iaktta försiktighet.

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad

Jim Maukkonen
markbyggmästare
tfn 040 071 40 20