I den trivsamma och ljusa Lovisavikens skola smakar även skolmaten bättre

Lovisavikens skola Lovisavikens skola

Det nya svenskspråkiga högstadiet Lovisavikens skola blev färdigt i Lovisa centrum strax före jul 2019, och skolarbetet i de nya lokalerna inleddes i början av vårterminen. Skolbyggnaden i två våningar vid Lovisaviken är huvudsakligen byggd av CLT-element.

På basis av knappt en månads erfarenhet har byggnaden visat sig vara en trivsam lokal med tyst akustik.

– Hela uppfattningen om skolgången blir positivare när lokalerna är i skick och trivsamma. Eleverna är klart stolta över sin nya skola, vilket märks i atmosfären, konstaterar utbildningschef Timo Tenhunen. I skolans nya matsal, restaurang, smakar även skolmaten bättre.

Eftersom Lovisavikens skola ligger på stranden av Lovisaviken, har namn i anslutning till Lovisa skärgård getts till skolans olika lokaler. Eleverna och personalen har till exempel på ett träffande sätt gett kemiklassen namnet Krutholmen efter den f.d. krutkällarön utanför sjöfästningen Svartholm. Eleverna deltog också i övrigt i planeringen av skolbyggnaden, bland annat i färgworkshoppen valdes en färgkarta för inredningen.

Träskola i två våningar vid Lovisavikens strand

Nybyggnaden är byggd av krysslimmat massivträ, dvs. CLT. Den U-formade skolans hjärta är ett öppet rum för måltider och självstudier, där utsikten till Lovisaviken öppnas.

I byggnaden kombineras mer traditionella klassrum och nya inlärningsmiljöer med hjälp av flyttväggar och inlärningstorgar som omger undervisningslokalerna i cirklar. Genom att öppna flyttväggar kan man kombinera slutna klassrum och skapa öppna undervisningslokaler på över 100 kvadratmeter. Totalt finns det plats för 270 elever i skolan.

– I enlighet med den nya läroplanen kan Lovisavikens skola erbjuda undervisning i alla lokaler, vilket kräver nytt tänkande bland dem som är vana vid den traditionella skolvärlden, säger utbildningschef Timo Tenhunen.

Lokalerna för grundläggande utbildning och de naturvetenskapliga klassrummen är belägna i byggnadens ena flygel. I den andra flygeln finns lokalerna för färdighetsämnen, dvs. tekniskt hantverk, textilarbete och huslig ekonomi samt lärarnas arbetsutrymmen. Utöver den egentliga undervisningen finns det också kvälls- och veckoslutsverksamhet i byggnaden.

Särskild uppmärksamhet fästs vid fuktighetskontroll och inomhusluften

Vid byggandet fästes särskild uppmärksamhet vid fuktighetskontroll. Byggnadsarbetena utfördes under väderskydd. Översvämningsrisken har beaktats i byggnaden som ligger vid stranden: konstruktioner som är utsatta för fukt har byggts 3,2 meter ovanför havsnivån.

– På olika håll i skolbyggnaden har det också installerats fuktsensorer för underhållskontroll efter byggnadstiden, berättar lokalchef Antti Kinnunen.

Stadsfullmäktige i Lovisa beslutade 2016 att de planerade två nya skolorna, det svenskspråkiga högstadiet och lågstadiet i Forsby, ska byggas av trä för att undvika problem med inomhusluften.

– Från motsvarande nya träskolor hade man fått god respons t.ex. från Pudasjärvi. Vi ville pröva ett annat sätt att bygga när det förekommit problem med inomhusluften i traditionella tegel- och betongbyggnader, motiverar Antti Kinnunen.

Man har minskat risken för problem med inomhusluften i Lovisavikens skola t.ex. genom att ersätta plastmattor i golvmaterial med polyuretanbeläggningar som fästs direkt på betongen. På så sätt undvek man att använda limskikt som hade orsakat problem.

Nybyggnaden har planerats av Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy.

Ombyggnad av Lovisa Gymnasium fortsätter i grannskapet

Lovisavikens skola byggdes på platsen för det svenskspråkiga högstadiet som rivits tidigare. Den tidigare byggnaden för färdighetsämnen rivs under våren, varefter gårdsarbetena på Lovisavikens skola färdigställs.

I sin helhet blir det svenskspråkiga skolcentret färdigt hösten 2020, när ombyggnaden av Lovisa Gymnasiet inom samma gårdsplan har genomförts. Vid ombyggnaden moderniseras byggnadens husteknik, i synnerhet ventilationen. Lovisa Gymnasiums gamla del i jugendstil byggdes 1909. I samband med iståndsättningsarbetena placeras en hiss med schakt utanför utvidgningsdelen som blev färdig på 1950-talet.

På Lovisavikens skola ordnades en öppningsceremoni med inbjudna gäster och en kväll med öppet hus för allmänheten 30.1.2020.

 

Fakta om byggentreprenaden för Lovisavikens skola

 • Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2018.
 • Nybyggnaden färdigställdes i december 2019.
 • Arkitekt: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy
 • Övervakare: Polartek Oy, Helsingfors
 • Elplanering: Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
 • VVSA-planering: Insinööritoimisto Jormakka Oy
 • Huvudentreprenör: Oy Rakennuspartio
 • CLT-entreprenör: Kuninkaankylän Puurakentajat
 • Byggnadsmaterial: CLT (Crosslaminated Timber)
 • Byggnadens totalyta är 3 994 kvadratmeter och volym 20 650 kubikmeter.
 • Totalkostnader uppgick till 12,2 miljoner euro, finansieringen genomfördes enligt leasingmodellen.

Adress: Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27, 07900 Lovisa