Iståndsättningen av trafikparken i Strömfors kyrkby framskrider planenligt


Lovisa stad har glädjen att meddela att iståndsättningen av trafikparken i Strömfors kyrkby framskrider smidigt och enligt plan. Projektet inleddes genom deltagande budgetering, där invånarna fick föreslå och rösta fram vad ett budgetanslag på 20 000 euro skulle användas till. Jere Moisios förslag om att iståndsätta trafikparken fick flest röster och håller nu på att genomföras.

Arbetsskeden och nuläge

Grundläggningsarbetet för trafikparken har nu blivit klart. Arbetet har innefattat att marken i parken har jämnats ut och förberetts för kommande asfaltering. Följande åtgärd är asfalteringen, som skapar grunden för trafikparkens förnyade strukturer. Efter asfalteringen genomförs nödvändiga målningar och markeringar, vilka är avgörande för trafikparkens funktionalitet och säkerhet. Under parkens sista fast ägnas särskild uppmärksamhet åt belysningen, som kommer att förbättra säkerheten och göra det möjligt att använda parken också när det är mörkt. Belysningslösningarna planeras noggrant så att de stöder parkens funktionalitet och trivsamhet.

Tidtabell och följande steg

Lovisa stad har som mål att slutföra ytstrukturerna i trafikparken under sommaren. Efter det installeras belysningen och den förnyade parken står redo att välkomna användarna.

Iståndsättning av trafikparken i Strömfors kyrkby vann omröstningen

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur