“Lasten liike”-utbildning 9.11.2022 för nybörjarledare – Glädje och rörelse!

“Lasten liike”-utbildningen ordnas i Lovisa, Harjurinteen koulu (Bangatan 1, ingång M-dörren) onsdagen 9.11.2022 klockan 17–21. Utbildningen hålls på finska och är avsedd för nybörjare och unga ledare. Utbildningen ordnas av Södra Finlands motion och idrott r.f. tillsammans med Lovisa TOR och Lovisa stads fritidstjänster.

I utbildningen får deltagarna bra grundläggande kunskaper och många praktiska verktyg för att planera öppen och inspirerande motionsverksamhet. I tim- och säsongsplaneringen betonas motoriska färdigheter och utvecklingen av den allmänna rörelsen och spelfärdigheterna. I utbildningen ges tips för att stöda utvecklingen av de sociala färdigheterna samt känslo- och kompisfärdigheterna.

Innehållet i “Lasten liike”-utbildningen

  • Barnet i fokus, säker och rolig verksamhet
  • Praxis som främjar fysisk aktivitet samt grunder i rörelse
  • Grundläggande ledningskunskaper
  • Verktyg för att kontrollera gruppen och skapa en god gruppanda
  • Att uppmärksamma barn med specialbehov och kulturell mångfald

Hur utbildningen genomförs

Utbildningens totallängd är sex timmar varav fyra timmar är närundervisning. Utöver detta ska deltagaren reservera en timme för en förhandsuppgift samt en timme för smågruppsarbete på nätet.

Arbetet i smågrupper sker 1–3 månader efter närundervisningen, och datumet samt tidpunkten för grupparbetet bestäms senare. Under tiden mellan närundervisningen och smågruppsarbetet jobbar deltagaren med uppgiftskort. Anvisningar för uppgiftskorten får man under utbildningen, och man går igenom uppgifterna i smågrupper via Microsoft Teams.

Utbildningen kostar 10 €.

Anmäl dig på Södra Finlands motion och idrott r.f.:s webbplats (på finska).

Mer information:

Södra Finlands motion och idrott r.f., utvecklare av motion för barn och unga
Sari Lähdesmäki, tfn 040 544 77 71,

Lasten liike -koulutus Harjurinteen koululla 9.11.2022 (PDF på finska),

på Lovisa stads fritidstjänsters webbsida och via e-post: vapaa-aika@loviisa.fi