Ljuvliga Lovisa bjuder in till Vårmässa 30.3–2.4.2023

Bostadsmässan, Öppna trädgårdar i Lovisa, Lovisa Historiska Hus och andra ljuvliga sommarevenemang, tomter i byar och centrum. Kom på Vårmässa 30.3–2.4.2023 till Helsingfors Mässcentrum för att njuta av Lovisas gästvänliga och hemtrevliga stämning på Lovisa stads avdelning 6k80.

Denna gång består Lovisas mässavdelning av samma träpaviljong som redan besökt Bostadsmässorna i Tusby, Lojo och Nådendal. På sommaren får paviljongen tjäna som infopunkt för Lovisa på bostadsmässområdet i Lovisa.

Webbplatsen ljuvligalovisa.fi lanserad

Den nya webbtjänsten ljuvligalovisa.fi öppnas till Vårmässan. På webbplatsen finns information om Lovisas tjänster och evenemang, och den kommer särskilt att tjäna behoven under sommaren med Bostadsmässan. Lovisa stad är webbansvarig, och webbplatsen finns publicerad på både finska och svenska.

Under mars har Lovisa stad samlat in service- och kontaktuppgifter från Lovisaföretag för webbplatsen. Uppgifterna kommer att kompletteras ytterligare efter att webbplatsen ljuvligalovisa.fi lanseras, så serviceföretagen uppmanas fortfarande att lämna sina uppgifter med hjälp av formuläret på ingångssidan eller genom att skicka dem till adressen ihanaloviisa@loviisa.fi.

Bostadsmässa i centrum, trivsamma småhustomter tillgängliga i byarna i Lovisa

Bostadsmässan arrangeras 7.7–6.8.2023 på det nya området Drottningstranden, som ligger alldeles i Lovisa centrum, vid havet. Läs mer om Bostadsmässan

Det finns mysiga småhustomter att köpa eller hyra i centrum och byarna, bland annat i det populära området Israelsskogen vid korsningen av riksväg 7 och 6. I Heikantbackens lantliga landskap i Liljendal finns drömtomter för dem som längtar efter utrymme och naturens frid. Småhustomter finns också tillgängliga intill det kulturhistoriskt värdefulla Strömfors bruk. Läs mer om boende och tomter: loviisa.fi/sv/bobattre och loviisa.fi/sv/bostadstomter

Vårmässan är öppen torsdag till lördag 30.3–1.4 klockan 10–18 och söndag 2.4 klockan 10–17. Närmare information om mässan finns på adressen kevatmessut.fi (på finska).