Lovisastadda företags uppgifter uppdateras på stadens webbplats ljuvligalovisa.fi

Ljuvliga Lovisa

Lovisa stad öppnar i slutet av mars 2023 en ny webbtjänst ljuvligalovisa.fi. Webbplatsen berättar om tjänster och evenemang i Lovisa och den betjänar i synnerhet behoven av sommaren för Bostadsmässan.

Webbplatsen ljuvligalovisa.fi grundas på information som fanns på turistwebbplatsen Visit Lovisa som tagits ur bruk Den innehöll bland annat kontaktuppgifter och servicebeskrivningar för olika företag. Staden inleder uppdateringen av dessa basuppgifter och samling av uppgifter på vecka 10.

En person anställd av stadens kulturturism kontaktar företagen som tidigare funnits i tjänsten för att uppdatera uppgifterna. Företaget kan också meddela sina uppgifter med blanketten som finns på ljuvligalovisa.fi webbplatsen. Det är avgiftsfritt att ha uppgifterna på webbplatsen ljuvligalovisa.fi. Webbplatsen publiceras på finska och svenska.

Till webbplatsen ljuvligalovisa.fi tas med företag inom servicebranschen som bland annat idkar verksamhet inom inkvarterings- och bespisningsbranschen eller som erbjuder affärs-, fritids- eller välfärdstjänster. Även privata erbjudare av inkvartering som inte uppger sina uppgifter till exempel i AirBnB- eller Booking-tjänsterna, kan meddela sina uppgifter till webbplatsen.

Evenemanguppgifter överförs automatiskt till webbplatsen ljuvligalovisa.fi från Lovisa stads evenemangkalender. Evenemangarrangörerna kan själva mata in uppgifterna för sitt evenemang genom att logga in på tjänsten.