Lovisa stad beslutade att ge Lappträsk kommun köpeanbud om Kymmenedals El Abs aktier

Lovisa stadsfullmäktige beslutade i sitt sammanträde 20.1.2021 att ge Lappträsk kommun köpeanbud om högst 1 100 aktier i Kymmenedalen El Ab.

Samtidigt befullmäktigades stadsdirektör Jan D. Oker-Blom att förhandla om priset och godkänna de mer detaljerade avtalsvillkoren för affären samt underteckna löpebrevet för aktierna. Stadsfullmäktige beviljar behövligt anslagsbelopp då affären  realiseras.

Lovisa stad är den största delägaren i elbolaget och har ordförandeposten i bolagets styrelse.

Senaste köpte Lovisa stad Kymmenedalens El Ab:s aktier av Askola kommun år 2019.

Ett tillfälligt utskott för att bereda återkallandet av stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige beslutade också enligt stadsstyrelsens förslag att tillsätta ett tillfälligt utskott för att bereda återkallandet av stadsstyrelsen. I utskottet valdes följande medlemmar:

SFP: Mia Aitokari (ordf.) (suppleant Maria Grundström)

SDP: Pertti Lohenoja (v.ordf.) (Kalevi Lappalainen)

Samlingspartiet: Janne Lepola (Anne Sokka-Tuomala)

Gröna: Reeta Rossi (Janne Länsipuro)

Centern: Kari Hagfors (Katja Pekkola)

Som sekreterare fungerar direktören för stadskanslicentralen, Kristina Lönnfors.