Lovisa stad förlänger coronabegränsningarna till 10.1.2021

covid-19

Lovisa stads kommunspecifika rekommendationer och begräsningar för att stävja coronavirusepidemin fortsätter att gälla över julen och nyår ända till söndag 10.1.2021.

Distansundervisningen i gymnasierna fortsätter efter jullovet 7–8.1.2021.

De lokaler för inomhusmotion som staden förvaltar är stängda fram till 10.1.2021, och den organiserade inne- och utehobbyverksamheten i grupp för över 18-åringar är avbruten. Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta endast utomhus på tidigare beviljade turer. Motionsplatserna utomhus kan användas av kommuninvånarna då de inte är upptagna för barns och ungdomars gruppverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda.

Det rekommenderas att högst 10 personer åt gången vistas i offentliga lokaler, såsom museet, biblioteken och ungdomslokalerna. Säkerhetsföreskrifterna ska följas i dessa lokaler. Vi rekommenderar att ansiktsskydd används.

Genom beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland är alla offentliga och allmänna sammankomster inomhus och utomhus förbjudna i kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fram till 31.1.2021.

Rekommendationen om att inte ordna privata sammankomster med fler än 10 deltagare gäller fram till 10.1.2021. Med privata sammankomster avses till exempel familje- och släktsammankomster och fester under jultiden.

Också besöksförbudet på sjukhusets avdelning gäller fram till 10.1.2021. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, dessa besök ska man komma överens om separat med vårdpersonalen.

Samtliga rekommendationer och begränsningar finns samlade på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.