Lovisa stads nya rekommendationer och begränsningar för att stävja coronavirusepidemin från och med 7.12.2020

covid-19

Nyland befinner sig i coronavirusepidemins spridningsfas, och det finns en uppenbar risk för att epidemin sprider sig okontrollerat inom Nyland.

För att lugna epidemisituationen har Lovisa stad beslutat ge nya kommunspecifika begränsningar för tiden 7.12–20.12.2020.

Gymnasier och grundläggande utbildning

Gymnasierna övergår till distansundervisning. Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande som närundervisning. Skolgymnastiken ordnas utomhus och i lokaler avsedda för skolgymnastik.

Rekommendationen om att personalen ska använda ansiktsskydd gäller för hela den grundläggande utbildningen, förskolorna och gymnasierna. Ansiktsskydd ska även användas utomhus, exempelvis under rasterna.

Rekommendationen om att använda ansiktsskydd gäller också för elever på årskurserna 7–9. Ansiktsskydd ska även användas under skolskjutsar.

Småbarnspedagogik

Personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas använda ansiktsskydd både inom- och utomhus.

Hobbyverksamhet i grupp

De lokaler för inomhusmotion som Lovisa stad förvaltar stängs.

Organiserad inne- och utehobbyverksamhet i grupp för över 18-åringar avbryts. Hobbyverksamheten i grupp för under 18-åringar kan fortsätta endast utomhus på tidigare reserverade turer. Nya turer beviljas inte.

Det ordnas inte matcher, tävlingar eller serieverksamhet.

Motionsplatser utomhus kan, då de inte är upptagna av barn och ungas gruppverksamhet,  användas av kommuninvånarna. Omklädningsrummen och servicebygganderna är stängda.

Offentliga lokaler

I detta skede stänger Lovisa stad inte några offentliga lokaler. Det rekommenderas dock att högst 10 personer åt gången vistas i muséet, biblioteken och ungdomslokalerna. Säkerhetsföreskrifterna ska följas i dessa lokaler. Vi rekommenderar att ansiktsskydd används.

Utöver de begränsningarna ovan påminner staden att det inte rekommenderas att man 28.11–18.12.2020 ordnar privata tillställningar för fler än 10 personer. Med privata sammankomster avses exempelvis examensfester, familje- och släkttillställningar, fester under jultiden och dylika.

Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset