Miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddsföreskrifterna är kommunvisa. Eftersom de lokala förhållandena i Lovisa och Lappträsk är lika är innehållet i miljöskyddsföreskrifterna enhetligt.

Miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från föreskrifterna

Miljöskyddsföreskrifterna inbegriper bestämmelser om till exempel

  • hantering av avloppsvatten
  • tvätt av fordon och bilar
  • att utnyttja betong- och tegelavfall i jordbyggnadsarbeten
  • buller
  • oljecisterner
  • jordvärmesystem
  • placering av rastgårdar för hästar.