Östra Nyland övergick till coronavirusepidemins accelerationsfas – i Lovisa smittfall särskilt bland unga

koronavirus coronavirus

Östra Nyland har igen övergått till epidemins accelerationsfas. HUS:s koordinationsgrupp för corona för Nyland fattade ett beslut i ärendet torsdag 8.7.2021 efter att antalet smittfall på området börjat stiga igen. Smittfall har nu upptäckts särskilt i yngre åldersklasser.

I Lovisa har det upptäckts 28 smittfall under de senaste tre veckorna, och nya smittfall rapporteras på området dagligen. De prov som hittills blivit analyserade i noggrannare undersökningar har visat sig vara den mer smittsamma deltavarianten av coronaviruset.

– Smittfall och exponeringar har förekommit särskilt i sådana situationer där unga eller unga vuxna har tillbringat tid tillsammans, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Lovisa uppfyller för närvarande alla kriterier för accelerationsfasen och delvis redan för samhällsspridningsfasen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har inte ännu bestämt om begränsningsåtgärder för östra Nyland. När situationen försämras, återinförs begränsningarna vid behov.

– Regionförvaltningsverket kommer sannolikt snart att begränsa sammankomster om situationen inte blir lugnare. Alla ska nu försöka kämpa lite till så att Lovisaborna kunde njuta av sommarens offentliga tillställningar, vädjar Carita Schröder.

Det är motiverat att gå på coronavirustest även vid mycket lindriga symtom. Man kan boka tid elektroniskt på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/.

Staden rekommenderar att använda munskydd i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakt. Det rekommenderas också att hålla avstånd i den mån det är möjligt.

Vid användningen av kundlokaler av olika slag – även vid offentliga tillställningar – ska man dock fortfarande iaktta de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

  • kunderna ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna
  • kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt
  • rengörandet av lokalerna och ytorna effektiveras
  • kunderna ska ges anvisningar om sådana goda tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras.

Aktuell information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset www.loviisa.fi/sv/coronavirus.