Projektet Lovisamodellen – skoj med hobby söker anordnare av klubbverksamhet

Hauskaa harrastaa. Loviisan malli. Suomen malli. Skoj med hobby. Lovisamodellen. Finlandsmodellen.

Partner för att ordna klubbverksamhet för skolorna? Konst, motion eller kanske matlagning?

Om du är intresserad, välkommen på ett info- och diskussionsmöte onsdag 17.3.2021 klockan 18. Mötet är öppet för alla. Mötet ordnas på distans och plattformen är Teams.

Lovisa stad deltar med projektet Lovisamodellen – skoj med hobby! i pilotfasen av den riksomfattande Finlandsmodellen. I mars 2021 öppnas ansökningen för Finlandsmodellens egentliga projekt för läsåret 2021–2022. Kultur- och fritidsväsendet söker nu partner för att ordna klubbverksamhet under det kommande läsåret.

Avsikten är dock inte att erbjuda något sådant som det redan finns rikligt med utan att utöka utbudet, sänka tröskeln för att pröva något nytt och i bästa fall uppmuntra elever till en ny, mer regelbunden hobby.

Syftet med hobbyprojektets modell är att erbjuda skolelever avgiftsfria och trevliga hobbyer omedelbart efter skoldagen och i närheten av skolan. Projektet är avsett för eleverna på årskurserna 1–9 inom den grundläggande utbildningen. Klubbar som ska ordnas väljs enligt barnens önskemål* och inom ramen för tidtabeller och ledarresurser. Klubbledaren eller övervakaren ska ha fyllt 18 år.

Mer information om projektet finns bland annat i stadens webbsida Lovisamodellen – skoj med hobby.

Kultur- och fritidsväsendet ordnar ett öppet info- och diskussionsmöte på nätet för alla intresserade hobbyledare onsdag 17.3.2021 klockan 18. Dessutom kan man kontakta kultur- och fritidsväsendet direkt och vi kan fundera tillsammans vad vi kunde erbjuda skoleleverna.

Anmälning till Teams-diskussionsmötet

Skicka din anmälan senast 16.3.2021 till Fanny Stam-Ravi:
fanny.stam-ravi@loviisa.fi

Man skickar en deltagarlänk per e-post till de anmälda före mötet.

*Önskemålen baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets enkät 2021–2022 och Lovisa stads kultur- och fritidsväsens egna skolenkäter i mars 2021.